Eerste certificaten voor houtgestookte CV

2 maart 2017

Ook de houtgestookte CV-ketel van de heer E. Bloemendal uit Elspeet voldoet aan de gestelde milieuvoorwaarden en hiervoor is nu ook een certificaat van ingebruikname afgegeven.

De aanleiding hiervoor was een toenemend aantal vragen van agrariërs over houtgestookte CV-ketels en houtkachels. Bij het in gebruik nemen van houtkachels kwamen er ook klachten en/of vragen van omwonenden die hinder ondervonden van de rook.

Samen met de heren E. Bloemendal en W. van Engelen en extern deskundige de heer B. Sternsdorff van de firma CSC BV is de gemeente Nunspeet in 2010 het project Veiligheid en emissiemetingen van houtgestookte CV-ketels gestart. Vanwege de overvloedige regelgeving en de behoefte aan meer kennis op het gebied van houtgestookte CV-ketels en toegepaste brandstoffen moest het project inzicht geven in deze materie, met name om agrariërs beter te kunnen adviseren en duidelijkheid te scheppen in de regelgeving rond houtgestookte CV-ketels. Zo moet de installatie voldoen aan veiligheidsvoorschriften, mogen er alleen (gecertificeerde) brandstoffen worden gebruikt en wordt de houtkachel jaarlijks onderhouden en/of geïnspecteerd.